ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
• Öğrenimini yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda tamamlayan T.C. vatandaşı adaylar diploma yerine diploma denklik belgesini yüklemelidir.
• Tezli lisansüstü programlara başvuran adaylar ALES/GMAT/GRE belgesini yüklemek zorundadır.
• Türkçe YL programa başvuran adayların İYS’ye girmesi gerekli değildir.
• Türkçe ve İngilizce YL programlara aynı anda başvuran adayların ingilizce YL programı için İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girmesi zorunludur. İYS tarihi 28-29 Eylül 2020’dir.
• İngilizce Hazırlık programına kayıtlanacak adayların İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girmesi zorunludur. İYS tarihi 28-29 Eylül 2020’dir.
• Doktora programlarına başvuran adaylar YDS/e-YDS/YÖKDİL veya eşdeğer sınav belgesi yüklemek zorundadır.
• Doktora programlarına başvuran adayların genel not ortalamasının en az 3.00 (100’lük sistemde 77) olması gerekmektedir.
• Sigortalı hizmet dökümü sadece Yöneticiler için İşletme YL programına başvuran adaylar tarafından yüklenecektir.
• Başvuru koşullarının detaylı bilgilerine lisansustu.ieu.edu.tr linkinden ulaşılması önemle rica olunur.
Kısaltmalar: YL (Yüksek Lisans) İYS (İngilizce Yeterlik Sınavı) İEU (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

* Lisansüstü Eğitim Enstitüsü